top of page
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

A baby cries in a bin at night - as a Faceless Man carves land for profit; a tall tower rises - as the World Tree shakes; and the fate of the earth hangs upon a single silken spider's thread.

In this debut performance The Ragged Storytelling Collective; Kestrel, Heulwen and Hazel, weave their unique patchwork vision, stitching the raw energy of punk storytelling with a haunting thread of Welsh folk melody and song in this fiercely modern epic.

Originally developed through Beyond the Border Storytelling Festival's New Voices scheme in 2021 and made possible through investment from Arts Council Wales National lottery Funding. With creative support from internationally acclaimed storyteller Daniel Morden, and leading Welsh folk musician Oliver Wilson-Dickson, this show will leave you spellbound. 

"Kestrel is a dynamic and passionate performer with a unique vision. Binderella is a compelling mash-up of memoir, myth and the Matrix. A must-see!"

-Daniel Morden

Yn-
Mae babi’n crio mewn bin yn y nos - wrth i Ddyn Diwyneb werthu tir am elw; mae tŵr tal yn codi - wrth i Goeden y Byd ysgwyd; ac mae tynged y byd yn dibynnu ar un edau sidan o we corryn.
Yn y perfformiad cyntaf hwn mae’r  Ragged Storytelling Collective; Kestrel, Heulwen a Magpie, yn plethu eu gweledigaeth yn glytwaith unigryw, trwy bwytho egni chwedleua pync gydag
edau deimladol o alaw werin a chân Gymreig yn yr epig chwyrn o fodern hon.
Datblygwyd y gwaith yn wreiddiol trwy gynllun Lleisiau Newydd Gŵyl Chwedleua Beyond the Border yn 2021 ac fe’i datblygwyd ymhellach trwy fuddsoddiad gan Gyngor Celfyddydau Cymru ac Arian y Loteri Genedlaethol. Gyda chefnogaeth greadigol gan y chwedleuwr adnabyddus yn rhyngwladol, Daniel Morden, a’r cerddor gwerin amlwg o Gymru, Oliver
Wilson Dixon, bydd y sioe yn eich  cyfareddu.

"Mae Kestrel yn berfformiwr deinamig ac angerddol gyda gweledigaeth unigryw. Mae Binderella yn gyfuniad difyr o atgofion, chwedlau a’r Matrix. Rhaid i chi ei gweld!"
-Daniel Morden

BlindAccesibilitylogo.png

All performances are accessible for Blind/Partially sighted audiences without the need for audio description.

 

Contact us at Raggedstorytellingcollective@gmail.com

bottom of page